Conflict-management

Managers, staffunctionarissen of consultants worden regelmatig geconfronteerd met conflicten. Conflicten waarin ze zelf partij zijn of conflicten tussen anderen. Vaak schrikken we van conflicten, we hebben de neiging ervoor terug te deinzen en "het even aan te zien". Een strategie die op de lange duur veel ellende kan veroorzaken.

Conflicten binnen sociale systemen zijn onvermijdelijk. Ze kunnen ervoor zorgen dat tegenstellingen scherper en duidelijker worden en bevorderen dat er eindelijk knopen doorgehakt worden. Maar hoe beperkt u de schade en hoe voorkomt u dat ze escaleren? Hoe houdt u ze hanteerbaar en hoe richt u zich op de werkelijke kern van het conflict?

Conflicten in organisaties ontstaan vaak bij grote of kleine veranderingen. Medewerkers hebben het idee dat aan hun belang geen recht wordt gedaan, of ze zijn het inhoudelijk niet eens met de veranderingen. Als we meer snappen van de oorzaak en het verloop van conflicten zijn we eerder in staat partijen inhoudelijk en relationeel bij elkaar te brengen. Dat is in deze tijd van groot belang: succesvolle organisaties leunen immers niet langer op begrippen als hiërarchie en bureaucratie. Het zijn netwerken die flexibel reageren op de verwachtingen van iedereen die bij de organisatie betrokken is, intern of extern. Hoe kunt u bereiken dat al die verwachtingen met elkaar harmoniëren, en dat de bedrijfsdoelen toch niet ondersneeuwen?

In deze training leert u effectief invloed uit te oefenen op conflicten. U leert de dynamiek van conflicten doorzien, u leert conflictgedrag bij uzelf en anderen herkennen en u leert hoe u conflictsituaties kunt deëscaleren en omvormen tot een hanteerbaar verhaal.

SMALBIL Consultancy
A.Smalbil
Waanderweg 124
7812 HZ, Emmen

KvK 01144232
tel: 0591-676602
mobiel: 06 - 12550354
info@smalbilconsultancy.nl