Interim-management

SMALBIL Consultancy heeft zich tot doel gesteld om op alle vragen met betrekking tot personeel, in ieder geval in het onderwijsveld een aanbod te kunnen doen. Hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van samenwerkingsrelaties. SMALBIL Consultancy heeft hiertoe met een aantal collega organisaties afspraken voor samenwerking gemaakt.

Interim management
Voor onderwijsinstellingen verzorgt SMALBIL Consultancy interim management. In die situaties waar, door een escalerend conflict, de schoolleiding niet meer in staat is de organisatie naar rustiger vaarwater te leiden. Vooraf wordt in overleg met de opdrachtgever (het bevoegd gezag) de afspraken over te realiseren doelen vastgelegd.

SMALBIL Consultancy
A.Smalbil
Waanderweg 124
7812 HZ, Emmen

KvK 01144232
tel: 0591-676602
mobiel: 06 - 12550354
info@smalbilconsultancy.nl