Teamvorming

Wanneer ik met één vinger naar een ander wijs, wijzen er drie naar mezelf. 

Het succes van een organisatie of instelling wordt voor een groot deel bepaald door de mate van samenwerking. Wanneer de samenwerking hapert al of niet op basis van een conflict is er een directe dreiging voor het realiseren van de doelen.

"De tijd heelt alle wonden" is een wijdverbreid misverstand, vaak gebruikt om ogenschijnlijk lastige situaties uit de weg te gaan. Tijd op zich doet niets, het vervliegt alleen maar. Het zijn mensen die iets doen of laten om situaties in stand te houden of te veranderen.

De training teamvorming heeft tot doel:

  • Leren op heldere, open wijze te communiceren. Met name over veronderstelde heikele punten.
  • Vergroten van de samenhang en samenwerking in professionele teams.
  • Versterken van de collegiale relaties.

De training wordt gegeven in vijf aaneengesloten dagdelen. De inhoud is mede gebaseerd op geformuleerde eigen doelen van de deelnemers.

In de specifieke situatie van conflicten binnen een team of samenwerkingsverband wordt voorafgaand aan de training een onderzoek ingesteld naar de aard van zich voordoende problemen. Het onderzoek krijgt gestalte door middel van interviews met betrokken medewerkers. Van de interviews wordt één integraal verslag gemaakt en in conceptvorm aan geïnterviewden voorgelegd. Dan weten we tenminste precies waar het over gaat.
Indien noodzakelijk worden aan het verslag adviezen en aanbevelingen toegevoegd bijvoorbeeld ten aanzien wijzigingen aanbrengen in de organisatiestructuur.

Uit jarenlange ervaring blijkt dat verstoringen in de onderlinge communicatie altijd onderdeel zijn van de problematiek. De training teamvorming wordt ingezet om knelpunten op dit onderdeel op te lossen.

Conflict
"De uitgang is meestal daar waar de ingang was".

SMALBIL Consultancy
A.Smalbil
Waanderweg 124
7812 HZ, Emmen

KvK 01144232
tel: 0591-676602
mobiel: 06 - 12550354
info@smalbilconsultancy.nl